۲۶
مهر

کابینت ام دی اف نمونه ۲

در طراحی کابینت ام دی اف هایگلاس اشپزخانه زیر با توجه به فضای اشپزخانه شما قابل اجرا خواهند بود.

دراین مطلب چند نمونه از کابینت های ام دی اف را با شمادرمیان گذاشته و در مورد هریک توضیحاتی میدهیم.

نمونه اول ترکیب کابینت هایگلاس قرمز با کابینت مات میباشد.

کابینت ام دی اف
کابینت ۶

این طرح بیانگر تاثیرات زیاد کانتراشپزخانه در طراحی میباشد و ترکیب رنگی مناسب جزء اساسی ترین نکات طراحی میباشد.

کابینت ۷
کابینت ۷

یک طرح زیبا کابینت اشپزخانه که با نرم افزار طراحی شده و در ان از صفحه سنگ کورین استفاده شده است.

کابینت ۸
کابینت ۸

در طراحی زیر کابینت اشپزخانه از رنگ خاص نارنجی با ترکیب رنگ مشکی هایگلاس استفاده شده است.

کابینت ۹
کابینت ۹

ودر این طرح از کابینت هایگلاس سفیدومشکی استفاده شده است.

در این طرح از جزیره بجای کانتر استفاده شده است. مدلهای مختلف جزیره کابینت آشپزخانه را ببینید.

کابینت ۱۰
کابینت ۱۰